Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2013

legendary
Jesteśmy stuknięci, bo nie możemy pogodzić się z tym, że rzeczy dzieją się bez najmniejszego powodu i nie mają żadnego znaczenia. Nie podoba nam się obraz życia jako biegu przez płotki, które jakoś tam trzeba pokonać. Wydaje mi się, że każdy, kto nie jest wariatem, po prostu za wszelką cenę prze dalej. Żyją z dnia na dzień, tylko dlatego, że po jednym dniu przychodzi następny, a jak już skończą im się dni, zamykają powieki i mówią, że umarli.
— Whilliam Wharton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
legendary
...i żeby miłość nie kojarzyła się tylko z bólem.
Reposted fromdziewcze dziewcze viaanybreath anybreath

March 15 2013

legendary
Reposted fromKepano Kepano
legendary
"I czuję się samotnie, choć w koło tyle osób,
czasem się zastanawiam ile serce przyjmie ciosów,
wiesz, że tęsknie, ale to już nic nie zmienia,
dzięki Tobie nie mam już nic do stracenia."
— Mateusz Pro Krzemiński - Walcz
legendary
6216 bf16
Reposted fromwhoknows whoknows
legendary
Taki jest jednak zawsze pierwszy odruch beznadziejności: wiara, że w
samotności cierpienie zahartuje się i wysublimuje jak w ogniu
oczyszczającym. Mało ludzi potrafi naprawdę znieść samotność, ale
wielu marzy o niej jak o ostatniej ucieczce. Podobnie jak myśl o
samobójstwie, myśl o samotności bywa najczęściej jedyną formą
protestu, na jaką nas stać, gdy wszystko zawiodło, a śmierć ma w
sobie jeszcze ciągle więcej grozy niż uroku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
legendary
6570 b865
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
legendary
Śmieję się niekiedy, żeby nie płakać.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
7092 c76d
Reposted frombwana bwana
legendary
Reposted frommajkey majkey
legendary
6868 7c31
legendary
6872 26a3
legendary
6907 0beb
Reposted fromsoupdujour soupdujour
legendary
6938 84c1
Reposted fromlubiepuste lubiepuste
legendary
6968 ab51
Reposted fromthereisnolove thereisnolove
legendary
7122 058f
legendary
Stephen King
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
7617 9d61
Reposted fromget-fit get-fit
legendary
Chciałem tylko żeby ktoś przejął się mną, tak jak ja przejmuje się innymi.. Widocznie chciałem za dużo.
Reposted bywordshurtaniamy
legendary
Cier­pienie da­je prędką dojrzałość.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl